Prima kasy - fiskalne online

Obowiązkowe kasy fiskalne online – od kiedy i dla kogo?

Z dniem 1 maja 2019 weszła w życie uchwała zobowiązująca przedsiębiorców do wprowadzenia w swojej działalności kas fiskalnych online. Jest to skutek uchwalonej 15 marca 2019 roku nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Obowiązek ten miał dotyczyć od samego początku wszystkich przedsiębiorców, ale ostatecznie został rozłożony w czasie. Sprawdź, w jakich branżach i kiedy dokładnie posiadanie kasy fiskalnej online już wkrótce stanie się koniecznością.

Czym są kasy fiskalne online i jaki jest cel ich wprowadzenia?

Kasy fiskalne online to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, która została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów. Kasa fiskalna online jest jednym z narzędzi, które mają umożliwić kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę takich zmian.

Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcję, która umożliwia w pełni zautomatyzowaną i bezpośrednią przesyłkę danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas, które jest prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane, które będą zbierane w formie elektronicznej to m.in. raporty dobowe, paragony fiskalne, niefiskalne, różne zdarzenia na kasie fiskalnej, czy daty przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów okresowych.

Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas będzie stanowić ważny mechanizm do walki z szarą strefą. Dane te będą napływały w czasie rzeczywistym i będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi analizę prawdopodobieństwa, że podatnik nie rejestruje swoich sprzedaży na kasie lub robi ją tylko częściowo.

Gdzie i kiedy kasy fiskalne online?

Nowelizacja ustawy przewiduje stopniowe wprowadzanie obowiązku korzystania z kas fiskalnych. Tym obowiązkiem w pierwszej kolejności zostaną obciążone branże, w których dochodzi do największej liczby nieprawidłowości.

Kasy online - od kiedy i w jakich branżach

Kiedy obowiązek obejmie pozostałe branże?

Ministerstwo Finansów wyznaczyło dość długi okres przejściowy dla pozostałych branż. Kończy się on z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić swoje kasy z wersją papierową na kasy fiskalne online.

Zgodnie z założeniem kasy z kopią papierową mogą być sprzedawane do 31 sierpnia 2019 roku. Do tego dnia kasy z kopią papierową będzie można zafiskalizować. Używać ich natomiast będzie można do zapełnienia pamięci fiskalnej, czyli przez maksimum 5 lat. Wymiana pamięci nie będzie już możliwa. Po jej zapełnieniu przedsiębiorca będzie zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej online.

Gdzie można kupić kasę fiskalną online?

Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii paragonów można zamówić online na stronie: https://primasklep.pl//.

Każdy, kto zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej online, może odliczyć od podatku jej zakup w wysokości 90% ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł netto. Ulga dotyczy przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu kasy fiskalnej online. Zgodnie z zasadą kasa będzie uznana za zakupioną w związku z powstaniem obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania, jeśli jej zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Podatnicy, którzy użytkują kasy rejestrujące zakupione przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zachowają prawo do ulgi w postaci odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Nowe funkcje kas online

Do kas i drukarek online w stosunku do wersji z kopią papierową wprowadzono nowe usprawnienia.

Najważniejsze funkcje to:

  • automatyczna aktualizacja oprogramowania w kasie fiskalnej,
  • wspólny protokół komunikacyjny między kasą fiskalną a terminalem płatniczym,
  • brak papierowej kopii paragonów,
  • niedostępna dla użytkownika kopia elektroniczna,
  • internetowa komunikacja z CRK,
  • e-paragon – możliwość wysyłki paragonu klientowi w formie elektronicznej.

Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej online?

Podatnicy oferujący usługi w branżach, o których mowa powyżej po upływie wskazanych w nowelizacji terminów są zobowiązani, by ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Podatnicy, którzy nie wywiążą się z obowiązku zakupu kasy online oraz jej użytkowania w wyznaczonym terminie nie tylko stracą prawo do ulgi na zakup urządzenia, ale dodatkowo muszą się liczyć z możliwością nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów oraz usług.

Kasy fiskalne online już dostępne

Ustawa o kasach fiskalnych online weszła w życie początkiem maja. W związku z tym stopniowo będzie następować wycofywanie tradycyjnych kas fiskalnych na rzecz kas fiskalnych online. Regulacja ta służy uszczelnieniu systemu VAT i ograniczeniu szarej strefy w handlu detalicznym, co w prostej linii ma doprowadzić do zwiększenia wpływów z podatków do budżetu Państwa.

Pełną ofertę gotowych kas fiskalnych można przejrzeć tutaj: https://primasklep.pl/pl/c/Urzadzenia-Fiskalne/1/1/default/1/f_at_217_101/1