Piekarnie

Oprogramowanie dla obsługi piekarni Navireo

Firmy z branży piekarniczej i cukierniczej, by dobrze funkcjonować i rozwijać się, muszą perfekcyjnie zarządzać specyficznymi dla ich działalności procesami. Ważna jest sprawna organizacja zbierania zamówień, rejestrowania zwrotów czy fakturowania sprzedaży.

Nowoczesny zakład potrzebuje szybkiego dostępu do informacji, zarówno dotyczących całej firmy, jak i określonego asortymentu czy produktu, również w powiązaniu z realizowanymi wcześniej zamówieniami, np. dla potrzeb planowania produkcji. Aby móc efektywnie działać, piekarnie i ciastkarnie potrzebują elastycznie dopasowanego systemu.

Specjalnie przygotowana pod potrzeby piekarni wersja sytemu NAVIREO zawiera następujące elementy:

Planowanie Produkcji

Umożliwia automatyczne przygotowanie planu produkcyjnego poprzez rejestrację zamówień.

  • Pozwala błyskawicznie naliczyć i wydrukować zestawienie asortymentowe na dany dzień dla produkcji. Informacja ta może być wielokrotnie aktualizowana natychmiast po wprowadzeniu kolejnych zamówień lub zmian na nich.
  • Zapewnia wydruk etykiet na poszczególne asortymenty, także na opakowania zbiorcze.

Analizy

  • Pozwala na wykonywanie zaawansowanych zestawień i podsumowań.
  • Umożliwia dowolną i natychmiastową analizę efektywności poszczególnych działów firmy lub punktów sprzedaży, a także poszczególnych linii lub partii produktów.

Zamówienia i dostawy towaru

  • Oszczędza czas i wysiłek przy wypisywaniu zamówień i wydań towaru do sklepów.

Powielenie zamówienia ze 100 pozycjami nie przekracza 15 sekund. 100 różnych zamówień do 100 sklepów można wygenerować w 25 minut!

  • Umożliwia automatyczne generowanie dowodów dostaw, WZ albo zamówień dla wielu klientów jednocześnie, z uwzględnieniem poszczególnych dni tygodnia:

• na podstawie zamówienia z poprzedniego dnia;

• na podstawie zamówienia z tego samego dnia poprzedniego tygodnia;

• na podstawie wskazanego wzorca dla danego sklepu dla danego dnia tygodnia;

• wg poprzedniego zamówienia tego samego lub innego sklepu;

• wg dowolnego innego wzorca albo w ogóle bez wzorca;

• w każdej chwili jednym kliknięciem można zamieniać sposób powielania na jeden z wyżej wymienionych.

Gwarantuje usystematyzowany ruch dokumentów w obsłudze kierowców i tras dostaw:

• przygotowuje wydruki dla kierowców oraz trasy dostaw w podziale na asortyment lub adresy odbiorców;

• dokumentuje zaliczki oraz płatności przyjmowane przez kierowców.

Umożliwia wydrukowanie dowodów dostaw tylko dla odbiorców konkretnego kierowcy, w odpowiedniej kolejności, a także generuje zbiorcze zestawienia asortymentowe, podpowiadając ile, czego i w jakiej kolejności powinien załadować na samochód.

Daje możliwość seryjnego wydruku utworzonych dokumentów jednocześnie dla wszystkich kierowców.

Pozwala na ilościowe oraz cenowe zmiany asortymentu w zamówieniach/wydaniach niezależnie od wzorca, na podstawie którego są generowane.

Gwarantuje łatwe przypisanie indywidualnych cen dla każdego artykułu w rozróżnieniu na poszczególne sklepy, z jednoczesną możliwością zmiany tej ceny lub jej blokady w chwili wystawiania nowego dokumentu.

Umożliwia automatyczne zmiany cen w zależności od dnia tygodnia z uwzględnieniem indywidualnych cen dla poszczególnych odbiorców.

Zwroty pieczywa

Obsługuje zwroty pieczywa na wiele różnych sposobów:

• w tradycyjny sposób, poprzez tzw. „płatność chlebem” (lub dowolnym innym asortymentem piekarniczym jako ekwiwalent za zwrócone pieczywo. Program sam wylicza ilość takiego ekwiwalentu, pomija go przy fakturowaniu, ale uwzględnia w automatycznie generowanym codziennym planie produkcji;
• zgodnie z wymogami urzędów skarbowych, które nakazują wystawianie faktury korygującej;
• jako zwrot towaru bez faktury korygującej, jeżeli nie podlegał on wcześniejszemu fakturowaniu;
• poprzez komasowanie i jednorazowe podliczanie zwrotów raz na kilka dni.
 

Wielowariantowo kontroluje na bieżąco zwroty pieczywa od poszczególnych sklepów:

• kwotowo zbiorczo w różnych, dowolnie wybranych, łatwo definiowalnych przedziałach czasowych;
• ilościowo;
• ilościowo i/lub kwotowo w rozbiciu na asortymenty i wybrane dowolne okresy;
• ustalanie, kto i kiedy ma największe zwroty (kwotowo lub ilościowo, zbiorczo lub w rozbiciu na asortyment).

Zdejmuje z użytkownika szereg pracochłonnych i długotrwałych czynności, minimalizując ryzyko wystąpienia błędów przy wystawianiu dokumentów. Rejestruje zwroty automatycznie i uwzględnia je w momencie wystawiania zbiorczej faktury dla klienta.

Umożliwia poprzez jedno kliknięcie automatyczne, zbiorcze zafakturowanie sprzedaży z kilku dni dla wielu klientów jednocześnie, z uwzględnieniem zwrotów od odbiorców wykonanych w rozpatrywanym okresie.
Pozwala na fakturowanie bez odliczania zwrotów, jeżeli zwroty zostały rozliczone „chlebem na wymianę”.

Relacje z klientami

  • Dzięki wbudowanemu i w pełni zintegrowanemu z całością systemu modułowi CRM Navireo ułatwia pozyskiwanie nowych oraz budowanie zaufania wśród obecnych klientów. System umożliwia efektywne zarządzanie promocjami czy wyprzedażami partii, zarówno w poszczególnych punktach, jak i kanałach sprzedaży.

Płatności i należności

  • System umożliwia kontrolę płatności i skrócenie czasu spływu należności, automatyzację procesu tworzenia faktur, monitów, a także przygotowywanie zestawień okresowych i śledzenie zaległych płatności.
  • Za pomocą Navireo możliwe jest śledzenie warunków finansowych dostaw, co umożliwia szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych oraz płacenie za faktury wymagalne.