Podpis Elektroniczny Certyfikat Kwalifikowany Koszalin

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny wprowadzony do oferty firmy PRIMA Komputery w Koszalinie dostarczany jest przez Centrum Certyfikacji EUROCERT. Rozwiązania tego centrum certyfikacji charakteryzują się:

  • wysokim poziomem bezpieczeństwa;
  • prostą i szybką procedurą uzyskania i odnowienia podpisu;
  • atrakcyjnymi warunkami cenowymi;
  • najwyższej klasy sprzętem;

Procedura nabycia / odnowienia certyfikatu

Nabycie bądź odnowienie certyfikatu ograniczone jest do minimum formalności. Wymaga  tylko jednej wizyty osoby, na którą będzie wystawiany podpis kwalifikowany wraz z dokumentem tożsamości w siedzibie naszej firmy w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 16. Wszystkie formalności załatwiane są od ręki, weryfikator generuje nową umowę bądź odnawia stary certyfikat, instaluje go na karcie kryptograficznej w tokenie. Całość formalności trwa od 15 do 30 minut.

Koszt certyfikatów

Nowy Certyfikat Kwalifikowany, kosztuje w zależności od okresu na jaki go generujemy. Mamy możliwość wygenerować lub przedłużyć certyfikaty na okres od 1 do 3 lat. Koszt najpopularniejszego certyfikatu generowanego na 24 miesiące wraz z kartą kryptograficzną, tokenem oraz oprogramowaniem do składania podpisu elektronicznego to koszt od 259 zł NETTO.

Odnowienie certyfikatu  posiadaczy ważnego  podpisu elektronicznego EuroCert na kolejne 2 lata to koszt od 159 zł NETTO.

Przy odnowieniu i generowaniu w siedzibie naszej firmy podpisów kwalifikowanych pobierana jest opłata weryfikacyjna wysokości 50 zł NETTO

Szczegółowa oferta dostępna jest zawsze w naszym Dziale Handlowym pod numerami telefonów: 731 47 2100 oraz 731 47 2200.

O podpisie kwalifikowanym

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

1. Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,

2. Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik),

3. Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,

4. Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

5. Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,

6. Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 

Poniżej znajdują się wszystkie zastosowania podpisu EuroCert:

B2A – relacje z administracją i urzędami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
Sądy powszechne – składanie pism procesowych w ramach procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd).

B2B – relacje biznesowe

Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. Podpis elektroniczny jest równoważny odręcznej sygnaturze dlatego umożliwia podpisywanie wszelkiego rodzaju umów między przedsiębiorstwami.
Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych. W przypadku zamówień publicznych istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B2C – kontakty biznesu z klientami

E-faktury – wygodne przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. Obowiązujące prawo wymaga odpowiedniego zapewnienia wiarygodności e-faktur, które można zapewnić poprzez potwierdzenie dokumentu podpisem elektronicznym.
Wiarygodna korespondencja elektroniczna z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.
E-zdrowie – praca lekarzy i służby zdrowia

Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.
Sądownictwo i więziennictwo

Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.
Ośrodki Szkolenia Kierowców

Realizacja elektronicznej korespondencji w ramach obowiązku przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK). Informacje najprościej i najszybciej można przesłać przy użyciu podpisu elektronicznego.