Podpis Elektroniczny Certyfikat Kwalifikowany Koszalin

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny wprowadzony do oferty firmy PRIMA Komputery w Koszalinie dostarczany jest przez Centrum Certyfikacji EUROCERT. Rozwiązania tego centrum certyfikacji charakteryzują się:

  • wysokim poziomem bezpieczeństwa;
  • prostą i szybką procedurą uzyskania i odnowienia podpisu;
  • atrakcyjnymi warunkami cenowymi;
  • najwyższej klasy sprzętem;

Procedura nabycia / odnowienia certyfikatu

Nabycie bądź odnowienie certyfikatu ograniczone jest do minimum formalności. Wymaga  tylko jednej wizyty osoby, na którą będzie wystawiany podpis kwalifikowany wraz z dokumentem tożsamości w siedzibie naszej firmy w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 16. Wszystkie formalności załatwiane są od ręki, weryfikator generuje nową umowę bądź odnawia stary certyfikat, instaluje go na karcie kryptograficznej w tokenie. Całość formalności trwa od 15 do 30 minut.

Koszt certyfikatów

Nowy Certyfikat Kwalifikowany, kosztuje w zależności od okresu na jaki go generujemy, czy wymieniamy urządzenie na którym jest odczytywany, oraz czy będzie nam potrzebna nowa karta SIM, na której zapisywany jest certyfikat. Mamy możliwość wygenerować lub przedłużyć certyfikaty na okres od 1 do 3 lat.

Aktualne ceny certyfikatów można sprawdzić w tutajNa stronach naszego sklepu można również opłacić i zamówić certyfikat. Generowanie jednak zawsze wymaga wizyty osoby na którą certyfikat ma być wygenerowany.

Przy odnowieniu i generowaniu w siedzibie naszej firmy podpisów kwalifikowanych pobierana jest opłata weryfikacyjna wysokości 50 zł NETTO

Szczegółowa oferta dostępna jest zawsze w naszym Dziale Handlowym pod numerami telefonów: 731 47 2100 oraz 731 47 2200.

O podpisie kwalifikowanym

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

1. Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,

2. Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik),

3. Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,

4. Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

5. Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,

6. Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Poniżej znajdują się wszystkie zastosowania podpisu EuroCert:

B2A – relacje z administracją i urzędami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
Sądy powszechne – składanie pism procesowych w ramach procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd).

B2B – relacje biznesowe

Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. Podpis elektroniczny jest równoważny odręcznej sygnaturze dlatego umożliwia podpisywanie wszelkiego rodzaju umów między przedsiębiorstwami.
Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych. W przypadku zamówień publicznych istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B2C – kontakty biznesu z klientami

E-faktury – wygodne przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. Obowiązujące prawo wymaga odpowiedniego zapewnienia wiarygodności e-faktur, które można zapewnić poprzez potwierdzenie dokumentu podpisem elektronicznym.
Wiarygodna korespondencja elektroniczna z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.
E-zdrowie – praca lekarzy i służby zdrowia

Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.
Sądownictwo i więziennictwo

Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.
Ośrodki Szkolenia Kierowców

Realizacja elektronicznej korespondencji w ramach obowiązku przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK). Informacje najprościej i najszybciej można przesłać przy użyciu podpisu elektronicznego.