Terminale Płatnicze Koszalin Prima

Polska Bezgotówkowa

Co to jest „Polska Bezgotówkowa”

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 5 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich

Firma PRIMA Komputery instaluje integruje z kasami fiskalnymi w Koszalinie i okolicach terminale kart płatniczych we współpracy z następującymi agentami: PAYTEL, ELAVON, PeP – Polskie ePłatności S.A., POLCARD – Fiserv Polska S.A.

Dofinansowanie dla Akceptanta

Mechanizm dofinansowania polegać będzie na pokryciu przez Fundację opłat ponoszonych przez Akceptanta związanych z akceptacją instrumentów opartych o kartę poprzez wypłatę:
Kwoty stałej – dla każdego nowego Akceptanta zakwalifikowanego do udziału w Programie, wypłacanej jednorazowo, obejmującej kwoty należne od Akceptanta wobec Agenta rozliczeniowego z tytułu:
pokrycia opłat stałych Agenta rozliczeniowego związanych z pozyskaniem Akceptanta, opłatami związanymi z przekazaniem, dzierżawą lub nabyciem terminala, uruchomieniem u Akceptanta obsługi płatności bezgotówkowych oraz
prowizji na poziomie 1% od transakcji do wysokości 6 tys. PLN obrotu rocznie na zainstalowany terminal, odpowiadającej kwocie 60 PLN stanowiącej usługę finansową.
b. Kwoty zmiennej – obejmującej dofinansowanie opłaty należnej od Akceptanta wobec Agenta rozliczeniowego, zależnej od kwoty transakcji dokonywanych u Akceptanta uczestniczącego w Programie, wypłacanej kwartalnie za narastające obroty zrealizowane powyżej 6 tys. PLN, jednak nie większe niż 42 tys. PLN w ciągu 5 miesięcy na jeden terminal.

Ilość Terminali

Na każdego nowego Akceptanta dofinansowaniu podlegać będzie 1 terminal, wybrane spośród kategorii: POS, PIN-pad Programowalny, mPOS, SoftPOS, przy czym w ramach dofinansowaniu z Programu dla jednego Akceptanta może znaleźć się tylko jeden terminal z kategorii mPOS.

Kto może przystąpić do programu?

Ten kto w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w tym w środowisku „Card Present” oraz „Card Not Present”.

Kto jest wykluczony z programu?

1.Sieci handlowe, usługowe lub podobne (i ich ajenci) obejmujące więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

2.Franczyzobiorcy we franczyzach obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

3.Jednostki administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego, uczestniczące w „Programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”. Dofinansowanie dla pozostałych jednostek sektora publicznego pozostaje w gestii decyzji Rady Fundacji.

4.Operatorzy w zakresie usług automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).