Terminale Płatnicze Koszalin Prima

Polska Bezgotówkowa

Co to jest „Polska Bezgotówkowa”

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich

Jednym z Agentów Rozliczeniowych, którzy przystąpili do programu jest PayTel SA, którego terminale płatnicze firma PRIMA Komputery instaluje w Koszalinie i okolicach.

Dofinansowanie dla Akceptanta

Mechanizm dofinansowania polegać będzie na pokryciu przez Fundację opłat ponoszonych przez Akceptanta związanych z akceptacją instrumentów opartych o kartę poprzez wypłatę:
Kwoty stałej – dla każdego nowego Akceptanta zakwalifikowanego do udziału w Programie, wypłacanej jednorazowo, obejmującej kwoty należne od Akceptanta wobec Agenta rozliczeniowego z tytułu:
pokrycia opłat stałych Agenta rozliczeniowego związanych z pozyskaniem Akceptanta, opłatami związanymi z przekazaniem, dzierżawą lub nabyciem terminala, uruchomieniem u Akceptanta obsługi płatności bezgotówkowych oraz
prowizji na poziomie 1% od transakcji do wysokości 6 tys. PLN obrotu rocznie na zainstalowany terminal, odpowiadającej kwocie 60 PLN stanowiącej usługę finansową.
b. Kwoty zmiennej – obejmującej dofinansowanie opłaty należnej od Akceptanta wobec Agenta rozliczeniowego, zależnej od kwoty transakcji dokonywanych u Akceptanta uczestniczącego w Programie, wypłacanej kwartalnie za narastające obroty zrealizowane powyżej 6 tys. PLN, jednak nie większe niż 100 tys. PLN rocznie na jeden terminal.

Ilość Terminali

Na każdego nowego Akceptanta dofinansowaniu podlegać będą maksymalnie 3 terminale, wybrane spośród kategorii: POS, PIN-pad Programowalny, mPOS, SoftPOS, przy czym w ramach dofinansowaniu z Programu dla jednego Akceptanta może znaleźć się tylko jeden terminal z kategorii mPOS.

W ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Programu, Akceptant będzie miał możliwość zwiększenia liczby terminali dofinansowywanych z Programu do maksymalnie 3 terminali, (jeśli początkowo finansowanie z Programu obejmowało mniej niż 3 terminale), warunkiem otrzymania dofinansowania do nowych terminali jest utrzymanie aktywności terminali wcześniej dofinansowywanych, co oznacza, że terminale wcześniej dofinansowane nadal są w posiadaniu Akceptanta.

Kto może przystąpić do programu?

Ten kto w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w tym w środowisku „Card Present” oraz „Card Not Present”.

Kto jest wykluczony z programu?

1.Sieci handlowe, usługowe lub podobne (i ich ajenci) obejmujące więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

2.Franczyzobiorcy we franczyzach obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

3.Jednostki administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego, uczestniczące w „Programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”. Dofinansowanie dla pozostałych jednostek sektora publicznego pozostaje w gestii decyzji Rady Fundacji.

4.Operatorzy w zakresie usług automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).