Hotelowe

Oprogramowanie hotelowe

Naszym klientom polecamy szczególnie oprogramowanie firmy S4H.

Zastosowanie pakietu S4H w hotelu daje osobom zarządzającym unikalną możliwość posiadania zintegrowanego systemu, który wymaga konsekwencji w działaniach całej obsługi. Managerom dostarcza natomiast spójnej informacji o wynikach finansowych, obłożeniu, oraz innych, mniej istotnych parametrach ich obiektu. Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące internet oraz urządzenia mobilne przyspieszają przepływ informacji i eliminują błędy obsługi, która nie korzysta już z kartki papieru do przenoszenia ważnych informacji i nie ma szans jej utracić. Nowoczesny system komunikacji z gościem wykorzystujący automatycznie generowane e-maile oraz SMS-y pozwala klientom hotelu poczuć się komfortowo i uświadamia ich, że dobrze zrobili wybierając Twój hotel.