Duży system sprzedaży

Stosowany jest w punktach, gdzie mają być śledzone stany magazynowe towaru. Na zapleczu znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem magazynowym. W sytuacji, gdy na stanowiskach kasowych znajdują się kasy fiskalne, obsługa magazynu polega na okresowych odczytach danych sprzedaży z kas, przyjmowaniu towaru na stan dokumentami zakupu i ujmowaniu stanów dokumentami sprzedaży lub rozchodu.

Niezbędna na zapleczu jest więc drukarka dokumentów magazynowych, w skrócie nazywana drukarką faktur. Baza towarowa w przypadku dużego systemu sprzedaży jest raczej duża, więc identyfikacja towaru poprzez kod kreskowy wydaje się być konieczną i decyduje o stosowaniu czytnika kodów kreskowych na zapleczu.

Nie każdy jednak towar ma kod kreskowy. Te, które go nie posiadają, można oznaczyć własnym kodem kreskowym. Etykietę na taki towar, zawierającą, oprócz kodu kreskowego rozpoznawalnego przez czytnik, cenę i nazwę towaru, wydrukuje drukarka etykiet.

Zamiast kasy na stoisku kasowym można użyć drukarki fiskalnej z terminalem POS lub małym komputerem z programem, dzięki któremu prowadzona jest sprzedaż. Sprzedaż na bieżąco modyfikuje stany magazynu. Uzupełnieniem kasy lub drukarki fiskalnej na stanowisku kasowym jest czytnik kodów kreskowych i terminal kart płatniczych.

W przypadku, gdy na stoiskach mięsno – nabiałowych nie stosuje się wag etykietujących (poprzez odpowiedni format kodu kreskowego czytnik przy kasie odczyta automatycznie wagę towaru), kasjer musi mieć do dyspozycji także wagę. Uzupełnieniem sali sprzedaży jest sprawdzarka cen, która pomoże sprawdzić cenę towaru, gdy klient z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie ceny ustalić.

systemy-duzy2