Gestor nexo PRO – rozszerzony system zarządzania relacjami z klientami

Subiekt nexo PRO PRIMA Koszalin

Gestor nexo PRO pomaga budować trwałe relacje z klientami, a także usprawnia zarządzanie pracą w firmie. Program umożliwia zautomatyzowanie różnych czynności. Pozwala to pracownikom zaoszczędzić czas, zwiększając ich wydajność i efektywność.

Gestor nexo PRO znajdzie zastosowanie w każdej branży, niezależnie od wielkości firmy. Zaawansowana funkcjonalność CRM umożliwia zbieranie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów. Moduł ofertowy wspomaga w usystematyzowaniu i prowadzeniu procesu ofertowania do klientów i negocjowania. Wbudowany klient pocztowy ułatwia prowadzenie korespondencji mailowej oraz pozwala na zbiorczą wysyłkę maili.

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe niezależnie od branży efektywnie organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Ta część programu pozwala szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć dostępne w łatwy sposób powiązane z nim dokumenty i informacje. Umożliwia nam automatyczną wysyłkę maili i sms-ów z informacjami do klienta o statusie naprawy.

Kalendarz w Gestorze nexo PRO ułatwia organizację pracy wewnątrz firmy. Umożliwia planowanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników. Narzędzie to pozwala monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Firma PRIMA – Komputery Systemy komputerowe sp z o.o. z Koszalina zajmuje się wdrażaniem i prowadzeniem szkoleń z obsługi programu Gestor nexo PRO. Pomożemy skonfigurować i sparametryzować program, tak by usprawniał procesy biznesowe w Twojej firmie. Możemy przeszkolić twoich pracowników, by byli w stanie efektywnie korzystać z aplikacji. 

Gestor nexo PRO jest częścią InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe. W skład lini InsERT nexo wchodzą również: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość), Gratyfikant nexo (system kadrowo-płacowy) .

Gestor nexo PRO - strona startowa

Zdjęcie 1 z 20

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO :

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i wykorzystywanie promocji;
• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
• dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO

• Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
• oferty wielowariantowe;
• tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
• zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
• wydruki własne;
• raporty własne;
• flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
• dedykowane widoki w modułach;
• definiowanie własnych ról użytkowników;
• definiowanie oddziałów;
• definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
• obsługa zamienników asortymentu;
• biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).

Masz pytania – wypełnij formularz, odezwiemy się niezwłocznie:

Wybierz preferowaną formę kontaktu
Podaj swój numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, lub obie formy kontaktu.
Napisz kilka słów co cię interesuje - szkolenie, wdrożenie, prezentacja... ?

Chcesz przetestować – pobierz wersję DEMO